Zaznacz stronę

W dniach 2-4 grudnia 2015r. odbyła się w Poczdamie niemiecko-rosyjsko-polska konferencja naukowa na temat: Politics vs. Economics? Consequences for the East-Western Partnership, zorganizowana przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu w Poczdamie.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prof. dr hab. Jacek Karwowski, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO, dr Bartosz Chorkowy, dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys oraz dr Robert Poskart. Poza przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu w Poczdamie w konferencji brali udział naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Petersburgu oraz Uniwersytetu Finansów przy rządzie Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

Konferencja ta jest pierwszą, zorganizowaną w naukowej triadzie niemiecko-rosyjsko-polskiej. Kolejna konferencja w tym cyklu została zaplanowana na październik 2016r. i będzie organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.