Zaznacz stronę

19 grudnia 2019 r. o godz. 10 w auli A gmachu Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 odbyło seminarium naukowe podsumowujące realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a dotyczącego stanu i funkcjonowania korytarzy ekologicznych województwa opolskiego.

Seminarium organizowane było przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO przy współudziale zaangażowanych w projekt pracowników Instytutu Biologii UO.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały wyniki badań autorów dotyczących m.in. strukturalnej oraz funkcjonalnej charakterystyki krajobrazu korytarzy ekologicznych województwa w świetle wyników ich inwentaryzacji. Przedstawiona została rola korytarzy w migracjach roślin oraz zastosowania GIS w analizach struktury przestrzennej krajobrazu.

Nie zabrakło również studentów kierunków gospodarka przestrzenna czy architektura krajobrazu, którzy z uwagą słuchali prelegentów.

Seminarium zakończone było interesującą dyskusją w której uczestniczyli naukowcy jak  również przedstawiciele urzędów związanych z wdrażaniem polityki ekologicznej i regionalnej. Dyskusja poruszała tematykę dotyczącą instrumentów realizacji ochrony czynnej i biernej korytarzy ekologicznych, możliwości wdrażania poszczególnych rozwiązań jak i występujących barier.  Spotkanie połączone było z promocją książki będącej efektem projektu pt. „Struktura przestrzenna krajobrazu korytarzy ekologicznych województwa opolskiego i jej znaczenie funkcjonalne”.