Zaznacz stronę

W dniach 20-22 październik na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego gościły, dr Regina Nuem-Flux koordynator współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Poczdamie oraz pani dr Renate Schmidt, odpowiedzialna za współprace z zagranicą na szczeblu Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poczdamie.
W trakcie wizyty goście spotkali się z przedstawicielem Władz Uniwersytetu Opolskiego Prorektorem ds. nauki i finansów prof. dr hab. Januszem Słodczykiem. W spotkaniu uczestniczyła również prodziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Sabina Kauf, prof. UO. W spotkaniu omówiono możliwości intensyfikacji i poszerzenia współpracy między obydwoma uczelniami. Wskazano na kluczową rolę współpracy Wydziału Ekonomicznego z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie. W spotkaniu omówiono także możliwość zorganizowania w przyszłam roku trójstronnej konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu w Poczdamie, w St. Petersuburgu i z Opola.
Delegacja spotkała się także z Władzami Wydziału Ekonomicznego, w trakcie którego rozmawiano o planach rozwoju współpracy między pracownikami i studentami. Uznano, że istotnym elementem współpracy będzie poszerzenie oferty dydaktycznej dla studentów niemieckich, które może pozwolić na szerszą wymianę w ramach programu Erasmus i DAAD. Wskazano na istotne znaczenie seminariów naukowo-dydaktycznych organizowanych już od ponad 20 lat, w których uczestniczą studenci i pracownicy naukowi obydwu Uniwersytetów.
Ważnym punktem wizyty przedstawicielek Uniwersytetu w Poczdamie było spotkanie z kierownictwem biura badań i współpracy z zagranicą panią mgr Aleksandrą Schweirz oraz panem mgrem Leszkiem Milewskim. W spotkaniu uczestniczył także dr Bartosz Fortuński, koordynator programu Erasmus na Wydziale Ekonomicznym UO. W trakcie spotkania poruszane były kwestie związane z możliwością intensyfikacji współpracy obydwu uniwersytetów, a przede wszystkim wspólnym prowadzeniem prac doktorskich oraz studiów e-learningowych.