Zaznacz stronę

Wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

Środowisko angażujące Współpracowników o poziom bliżej; to efektywność i kultura organizacji o poziom wyżej.

Termin: 9.12.2021
Miejsce: Wydział Ekonomiczny, aula 23
Godzina: 13:00
Osoba prowadząca wykład: mgr inż. Mirosław Wolski
członek Rady Nadzorującej Schattdecor Sp. z o.o.

Organizator: UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Współpraca: WYDZIAŁ EKONOMICZNY, UNIWERSYTET OPOLSKI

Mirosław Wolski,
absolwent Politechniki Poznańskiej, mgr inżynier konstruktor, od 2021 członek Rady Nadzorczej, wcześniej Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o., od 1994 Dyrektor Zarządzający w Fabryce Papieru Malta-Decor, gdzie przeprowadził restrukturyzację i modernizację starej oraz budowę nowej fabryki (1993 do 2000) następnie budowę nowoczesnej fabryki papieru ICT w Kostrzynie nad Odrą. Posiada ponad 40 lat doświadczenia w kierowaniu przedsiębiorstwami w rozwoju pracowników, inwestycjach, zarządzaniu procesowym, organizacji zespołów autonomicznych i samoorganizacji. Opierając na współpracy i zespołowym, aktywnym uczestnictwie współpracowników zbudował w firmie „środowisko motywujące i angażujące”. Prowadzi wykłady, prezentacje na konferencjach, seminariach oraz wykłady otwarte na uczelniach, w tym dla Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.


Do pobrania: plakat format A4