Zaznacz stronę

W dniu 07 grudnia br. na Wydziale Ekonomicznym odbył się wykład i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których hasłem przewodnim było: „Twórzmy dzisiaj miasta jutra – gospodarowanie przestrzenią miast w sposób zrównoważony”. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz studenci Kół naukowych: OIKOS Opole oraz KN Gospodarki Przestrzennej.

Pierwszym punktem programu był wykład wprowadzający:  „Miasto przyszłości – futurystyczne wizje i próby ich realizacji”  zaprezentowany przez mgr inż. arch. Renatę Klimek. Kolejno uczniowie uczestniczyli w warsztatach projektowych oraz  brali udział w wycieczce na Wzgórze Uniwersyteckie oraz  Kampus Akademicki.

Uczniowie  zdobyli nową wiedzę w zakresie zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowania miast, innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i tworzyli projekty zagospodarowania przestrzeni wokół swojej szkoły. Efektem prac warsztatowych były projekty, spośród których zostały wyłonione trzy najciekawsze i najbardziej innowacyjne pod względem rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Najlepsze prace zostały nagrodzone.

Organizatorami wydarzenia byli pracownicy Katedry  Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  dr Agnieszka Dembicka-Niemiec,  mgr inż. arch. Renata Klimek, dr Monika Paradowska, dr inż. Adam Walawender

Kolejne wydarzenie w tym cyklu warsztatów odbędzie się 17.01.2017 r.  pod hasłem: „ZAGOSPODARUJMY TEREN NASZEJ SZKOŁY”
Warsztaty urbanistyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunowie naukowi: mgr inż. arch. Renata Klimek, dr Agnieszka – Dembicka-Niemiec, dr Monika Paradowska, dr inż. Adam Walawender

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli!

Osoby do kontaktu:
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec, dr inż. Adam Walawender
mail: dembicka.uni@wp.pl adam.walawender@op.pl
tel. 602 182 822 tel. 664 963 836

https://www.facebook.com/events/1189663344436513/