Zaznacz stronę

Zakończyły się prace nad projektem. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania projektu dziękujemy za współpracę i zachęcamy do zapoznania się z efektem końcowym.

Opis projektu

Część graficzna projektu

Rozpoczęcie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Wydziału Ekonomicznego, mieszczącego się przy ulicy Ozimskiej.
Uczestnicy projektu przeanalizowali istniejący stan zagospodarowania terenu, otoczenie, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, potrzeby studentów oraz pracowników. Wykonali również makietę przedstawiającą budynek wydziału oraz otaczający ją teren.

Projekt był tematem Warsztatów Planistycznych, które odbyły się w czasie Jubileuszu 40-lecia powołania kierunków ekonomicznych na UO. W warsztatach wzięło udział 12 grup, składających się ze studentów oraz uczniów szkół średnich. Zadaniem uczestników warsztatów było opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku Wydziału Ekonomicznego, mieszczącego się przy ulicy Ozimskiej. Należało wziąć pod uwagę wiele aspektów oraz wykazać się kreatywnością. Uczestnicy musieli przeanalizować istniejący stan zagospodarowania terenu, otoczenie, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, potrzeby studentów oraz pracowników.

Aktualnie studenci są na etapie projektowania nowego wyglądu terenu wokół budynku.

więcej informacji: http://www.kngp.uni.opole.pl/show.php?id=21&lang=pl&m=1