Zaznacz stronę

Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO został powołany na Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), który w dniach 15-16 grudnia 2020 roku przeprowadzał ocenę kierunku logistyka prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) nadaje akre­dyto­wanym kierunkom, razem ze swoją akredytacją, również europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label. Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie, a sam system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), zrzeszającą europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów.