Zaznacz stronę

W dniach 28-29 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się IX Kongres Ekonomistów Polskich, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Kongres przebiegał pod hasłem : „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. Kongres stanowił okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii a także przedstawicielami innych dyscyplin nauki. W Kongresie wzięli udział czołowi polscy ekonomiści oraz przedstawiciele życia gospodarczego.
W Kongresie uczestniczyli także pracownicy Wydziału Ekonomicznego: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska; dr Maria Bucka; mgr Justyna Socińska.

Prof. dr hab. S. Sokołowska była członkiem Rady Programowej Kongresu oraz wspólnie z dr Anną Bisagą autorem referatu “Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim”, który zostanie opublikowany w wydawnictwie pokongresowym. Ponadto w Kongresie uczestniczył prof. dr hab. Z. Mikołajewicz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu oraz członkowie Zarządu PTE mgr Alina Jakubowska – Kielar i mgr Elżbieta Lądwik.

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych do druku przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej. W dyskusji aktywnie uczestniczyli pracownicy Wydziału, zabierając głos podczas obrad takich sekcji jak: Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki; Determinanty rozwoju Polski – Rolnictwo; Determinanty rozwoju Polski – Finanse publiczne; Determinanty rozwoju Polski – Polityka inwestycyjna. Pracownicy Wydziału otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w Kongresie.

mgr Justyna Socińska