Zaznacz stronę

W dniu 10 grudnia 2019 r. podczas zebrania Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Gospodarki Przestrzennej miały miejsce gościnne wykłady naukowców z Uniwersytetu M. Narikbayev KAZGUU. Partnerski uniwersytet z Kazachstanu reprezentowali: pani MSc Raushana Mukhamejanova oraz pan MTour Dauren Yersultanov. W ramach pierwszego z wykładów pan MTour Dauren Yersultanov omówił cele podróży turystycznych na przykładzie wybranych miast świata oraz zaprezentował wyniki “Global Destination Index 2019”.
Następnie Pani MSc Raushana Mukhamejanova zaprezentowała strukturę oraz ofertę dydaktyczną Uniwersytetu M. Narikbayev KAZGUU. Przedstawiona problematyka stała się asumptem do ciekawej i ożywionej dyskusji uczestników spotkania.

Po zebraniu goście z Kazachstanu wzięli udział w dwóch bilateralnych rozmowach: z Dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prof. dr hab. Januszem Słodczykiem oraz z Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Sabiną Kauf, prof. UO. Obydwie dotyczyły zacieśnienia współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy uniwersytetami w Nur-Sultan (dawniej Astana) oraz Opolu.

W kolejnych dniach naukowcy z kazachskiego uniwersytetu wygłosili kilka wykładów dla studentów Wydziału Ekonomicznego UO. Wiązały się one z takimi zagadnieniami, jak rozwój turystyki w Kazachstanie i państwach Azji Środkowej, potencjał ekoturystyki w Kazachstanie oraz adaptacja najlepszych światowych praktyk w narodowych parkach w Kazachstanie.