Zaznacz stronę

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów. Pomoc można uzyskać przez cały okres studiowania.

Stypendium socjalne

Otrzymasz je, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza progu dochodowego ustalonego w uczelni.
Aktualnie próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 1051,70 zł netto. W 2019 r. w polskich uczelniach stypendium socjalne wynosiło średnio 750 zł miesięczne.

Zapomoga

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej (np. z powodu choroby, klęski żywiołowej lub innych zdarzeń), możesz wnioskować do uczelni o przyznanie jednorazowej zapomogi.
Otrzymasz ją nie więcej niż 2 razy w trakcie roku akademickiego.

 

Więcej informacji w ulotce: Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN