Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!
Uważna obserwacja środowiska zamieszkania odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu świadomości każdego z mieszkańców. Pozwala dostrzegać problemy i potrzeby, rozróżnić dobre od złych rozwiązań przestrzennych. Doskonałym sposobem aby dokładnie przyjrzeć się swojej miejscowości jest fotografia. Rozumiejąc że najdoskonalszą drogą poznania jest doświadczenie i aktywne działanie, pragniemy zachęcić uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Miasto w ruchu”.

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Organizowany jest przez Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego przy współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UO oraz wielokrotnie nagradzanym i docenianym fotografem Mariuszem Stachowiakiem znanym jako „Oderwany”.

Temat konkursu brzmi: „Miasto w ruchu” ma on za zadanie skłonić uczestników do przyjrzenia się miastu z większą uwagą i wrażliwością, w szerszej perspektywie i pod różnym kątem. Pragniemy zwiększyć świadomość przestrzeni uczestników oraz umożliwić im wypowiedzenie w sposób dowolny i kreatywny na zadany temat.

Termin nadsyłania prac: Do 30 kwietnia 2020r., prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: instytut_gseigp@uni.opole.pl z tytułem „Konkurs fotograficzny”.
Ogłoszenie wyników: 29 maja 2020r.
Informacje: Jarosław Oglęcki – sekretarz konkursu, joglecki@uni.opole.pl

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu – Miasto w ruchu

Plakat konkursu

Plakat konkursu