Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!
Sytuacja jest wyjątkowa zagrożenie COVID19 na kilka miesięcy „zamroziło” nasze miasta. Strach, obawy o zdrowie bliskich i własne, sprawiły że zamarliśmy w bezruchu. Po czasie surowych ograniczeń przychodzi moment stopniowego znoszenia obostrzeń, wracamy do życia, do ruchu. Tak jak i my miasta nabierają rozpędu. Powoli, ostrożnie ale i z ogromną chęcią wracamy. Czy wracamy do tego co było, czy to możliwe, czy tworzymy nową rzeczywistość?
Uważna obserwacja środowiska zamieszkania odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu świadomości każdego z mieszkańców. Pozwala dostrzegać problemy i potrzeby, rozróżnić dobre od złych rozwiązań przestrzennych. Doskonałym sposobem aby dokładnie przyjrzeć się swojej miejscowości jest fotografia. Rozumiejąc że najdoskonalszą drogą poznania jest doświadczenie i aktywne działanie, pragniemy
zachęcić uczniów szkół średnich oraz studentów do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Miasto znowu w ruchu”.

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i dla studentów. Organizowany jest przez Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego przy współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UO oraz wielokrotnie nagradzanym i docenianym fotografem Mariuszem Stachowiakiem znanym jako „Oderwany”.

Temat konkursu brzmi: „Miasto znowu w ruchu” ma on za zadanie skłonić uczestników do przyjrzenia się miastu z większą uwagą i wrażliwością, w szerszej perspektywie i pod różnym kątem. W świetle wydarzeń ostatnich miesięcy, uwzględniając zmiany w funkcjonowaniu i powolnym powrocie do „normalności”. Pragniemy zwiększyć świadomość przestrzeni uczestników oraz umożliwić im wypowiedzenie w sposób dowolny i kreatywny na zadany temat.

Termin nadsyłania prac: Do 30 września 2020r., prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: instytut_gseigp@uni.opole.pl z tytułem „Konkurs fotograficzny”.
Ogłoszenie wyników: 15 października 2020r.
Informacje: Jarosław Oglęcki – sekretarz konkursu, joglecki@uni.opole.pl

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu

 

Plakat konkursu

konkurs miato w ruchu plakat