Zaznacz stronę

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny

Dyrektor
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Z-ca Dyrektora
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Stanisław Koziarski

Koordynator kierunku
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
dr Krzysztof Badora

Sekretariat

telefon: 77 401 69 10 (6910 w sieci UO)
telefon: 77 401 69 03 (6903 w sieci UO)
e-mail: instytut_gseigp@uni.opole.pl
pokój 14, 15

Skład Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  w kadencji 2020-2024

Prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Przewodniczący Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Stanisław Koziarski
dr hab. Edyta Szafranek-Stefaniuk, prof. UO
dr Krzysztof Badora – koordynator kierunków
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec

Informacje Instytutu: