Zaznacz stronę

W dniu 13.06.2019 r. studenci KNR wraz z jego opiekunem, zorganizowali spotkanie z uczniami w Technikum Elektrycznym w Opolu. W ramach spotkania został przeprowadzony przez dr Teresę Maszczak wykład nt. “Jak założyć i rozliczać działalność gospodarczą”?
Celem wykładu było zaprezentowanie zasad dotyczących założenia i prowadzenia własnej firmy jak również omówienie zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących uproszczeń oraz ułatwień dla początkujących przedsiębiorców. Studenci Koła przeprowadzili grę planszową „Mała Księgowość”, która miała na celu przybliżenie młodym osobom zagadnień dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych w firmie, zasad obliczania wyniku prowadzenia działalności oraz rozliczeń z instytucjami publiczno-prawnymi. Uczniowie z dużym zainteresowaniem brali udział w grze praktycznej. Mieli możliwość skonfrontowania teorii z praktyką gospodarczą.
Na zakończenie zostały wręczone wszystkim uczestnikom spotkania dyplomy za udział w realizowanych zajęciach.