Zaznacz stronę

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zaprasza na seminarium IV OPOLSKI DZIEŃ INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ w ramach obchodów Międzynarodowego GIS Day 2019

Patronat merytoryczny

Esri Polska Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
SHH Sp. z o.o.
ProGea 4D Sp. z o.o

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium IV Opolski Dzień Informacji Geograficznej w ramach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day 2019”, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Celem seminarium jest popularyzacja Systemów Informacji Geograficznej oraz zapoznanie uczestników z technologią GIS, która umożliwia szybkie oraz efektywne pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przestrzennymi w celu podejmowania strategicznych decyzji w wielu sektorach gospodarki. W ramach seminarium odbędą się wykłady i warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania stosowane do pozyskiwania i modelowania danych przestrzennych, w tym m.in. oprogramowanie GIS, aplikacje mapowe, skaning laserowy, modelowanie 3D, zobrazowania satelitarne i drony.

Zwracamy się do Państwa już po raz czwarty z zaproszeniem do uczestnictwa w seminarium i warsztatach organizowanych na Uniwersytecie Opolskim w ramach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day 2019”. Wydarzenie to ma charakter otwarty i jest dedykowane dla studentów, uczniów szkół średnich, praktyków oraz wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania technologii GIS w różnych dziedzinach życia.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Barbara Wiatkowska, dr Edyta Szafranek

PROGRAM SEMINARIUM

Data: 13.11.2019 r., godz. 09.30 – 13.00
Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole ul. Ozimska 46a, Aula 23
Organizator: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sesja plenarna – Prowadzenie dr inż. Barbara Wiatkowska, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
09.30-09.40
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Otwarcie Seminarium
09.40-10.00
Robert Jędrzejczak, Esri Polska Sp. z o.o.
„Dane z drona na mapie. Jak wykorzystać dane zebrane przez bezzałogowce”

10.00-10.20
Adrian Baranowski, SHH Sp. z o.o.
„Smart3Dcity – innowacyjne modele 3D dla inteligentnych miast”

10.20-10.40
Michał Kursa, GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
“Wykorzystanie danych z projektu OpenStreetMap w portalach mapowych e-mapa”

10.40-11.00
Berenika Ensztejn, Kinga Szerszeń, ProGea 4D Sp. z o.o.
„Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych Planet Scope – nowe możliwości teledetekcji”

11.00-11.20
Maciej Bober, TPI Sp.z o.o.
„Technologia lidarowa na bezzałogowych statkach powietrznych”

11.20-11.30 Przerwa

11.30-13.00 Sesja warsztatowa

„Wykorzystaniem systemu ArcGIS Online”- Esri Polska Sp. z o.o.

„Open data. Zastosowanie otwartych danych przestrzennych”- GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

„Generowanie modeli 3D do formatu citygml z zastosowaniem narzędzi ETL (FME)” – SHH Sp. z o.o.

„Możliwości wykorzystania systemu R3 TREES do zarządzania zielenią miejską”- ProGea 4D Sp.z o.o.

 

Uczestnictwo w seminarium należy zgłosić do 9 listopada 2019 r.

Osoba do kontaktu: dr inż. Barbara Wiatkowska mail: bwiatkowska@uni.opole.pl