Zaznacz stronę

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zaprasza do uczestnictwa w seminarium naukowym „II Opolski Dzień Informacji Geograficznej”, organizowanym w ramach Międzynarodowego GIS Day 2017, które odbędzie się 14 listopada br. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Janusza Słodczyka Prorektora Uniwersytetu Opolskiego do spraw nauki i finansów

Celem seminarium jest popularyzacja Systemów Informacji Geograficznej oraz zapoznanie uczestników z technologią GIS, która umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie danymi a także podejmowanie strategicznych decyzji w wielu sektorach gospodarki np. dla potrzeb administracji, planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania techniczną infrastrukturą sieciową oraz transportu.

W ramach seminarium odbędą się wykłady i warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania stosowane do pozyskiwania danych przestrzennych, w tym oprogramowanie GIS, skaning laserowy, modelowanie 3D, aplikacje mapowe, drony i nowoczesny geodezyjny sprzęt pomiarowy.

Seminarium będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotyczyć będzie nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania, przetwarzania i modelowania danych przestrzennych. Natomiast druga poświęcona zostanie praktycznej nauce (warsztaty) obsługi platformy ArcGIS, tMap oraz pokazom sprzętu geodezyjnego.

W ramach seminarium zostaną również przedstawione informacje dotyczące specyfiki kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Opolskim oraz perspektywy zawodowe absolwentów. Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do uczestnictwa w seminarium i warsztatach organizowanych w ramach Międzynarodowego GIS Day 2017, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a którym bliskie są zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania GIS w różnych dziedzinach życia.

dr Edyta Szafranek
dr inż. Barbara Wiatkowska

PROGRAM SEMINARIUM

Data: 14.11.2017 r., godz. 09.00 – 13.30
Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole ul. Ozimska 46a, Aula 23
Organizator: Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Sesja plenarna – Prowadzenie dr Edyta Szafranek

 • 09.00-09.15 Prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Prorektor Uniwersytetu Opolskiego
  Otwarcie Seminarium i przedstawienie celów kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
 • 09.15-09.45 Anna Bundz, Esri Polska Sp. z o.o.
  GIS w bezpieczeństwie. Policja i wypadki drogowe
 • 09.45-10.15 Maciej Bober, TPI Sp. z o.o.
  Rozwiązania pomiarowe firmy TPI. Drony w pracach geodezyjnych
 • 10.15-10.45 Michał Waluś, TAXUS IT Sp. z o.o.
  Aplikacja tMap – czyli GIS w pracy terenowej
 • 10.45-11.15 Monika Szafranek, Górażdże S.A.
  System monitorowania parametrów pracy maszyn jako narzędzie do zarządzania i kontroli pracy parku maszynowego należącego do Górażdże Cement SA
 • 11.15-11.30 Przerwa

Sesja warsztatowa – Prowadzenie dr inż. Barbara Wiatkowska

11.30-13.30

 • – Warsztaty z wykorzystaniem oprogramowania GIS – Esri Polska Sp. z o.o.
 • – Warsztaty terenowe z wykorzystaniem aplikacji tMap – TAXUS IT Sp. z o.o.
 • – Pokaz sprzętu geodezyjnego – TPI Sp. z o.o.
 • – Pozyskiwanie i przetwarzanie danych na potrzeby planowania przestrzennego. Rosnąca rola oprogramowania GIS typu Open Source – dr inż. Krzysztof Śliwa, Biuro Urbanistyczne Urząd Miasta Opola

 

Uczestnictwo w seminarium należy zgłosić do 9 listopada 2017 r.

Osoba do kontaktu: dr inż. Barbara Wiatkowska mail: bwiatkowska@uni.opole.pl

Patronat merytoryczny
Esri Polska Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o. TAXUS IT Sp. z o.o. GÓRAŻDŻE S.A.