Zaznacz stronę

W dniu 7 listopada 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się kolejne seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach nt. ”W kierunku inteligentnego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”.
Konferencję otworzyła prof. dr hab. Stanisława Sokołowska – przewodnicząca Komisji wskazując na rosnące znaczenie badań naukowych w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Na dwóch sesjach problemowych przedstawiono 13 referatów. Obradom przewodniczyli: dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu (sesja 1) i dr hab. inż. Andrzej Pilarczyk, prof. PAN (sesja 2).

Seminarium otworzyły referaty członków Komisji, którzy dzięki swoim badaniom uzyskali w 2019 r. stopnie naukowe doktora habilitowanego i stanowiska profesorów UO. W swoim wystąpieniu dr hab. Monika Sporek, prof. UO podsumowała wieloletnie doświadczenia w badaniu ekosystemów leśnych, a dr hab. Grzegorz Kusza prof. UO przedstawił metody ekotoksykologiczne, chemiczne i magnetyczne służące do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów dennych. W ramach I sesji seminarium omawiane i dyskutowane były również różne aspekty zrównoważonej gospodarki stawowej, projekt niskoemisyjnego i efektywnego energetycznie budynku inwentarskiego dla produkcji drobiarskiej oraz możliwości wykorzystania GIS w ochronie jakości zasobów wodnych.

Druga sesja była poświęcona ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wymiarom zrównoważonego i inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich. Została zainaugurowana referatem prof. Karola Kociszewskiego o finansowych aspektach wsparcia zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Dużo miejsca poświęcono także strukturom regulacyjnym na rynkach rolnych oraz innowacjom instytucjonalnym w rozwoju obszarów wiejskich. Rozważano także wpływ programu „Rodzina 500+” na samoocenę poziomu życia mieszkańców wsi oraz możliwości współpracy rolników w realizacji ekoprogramów warunkujących zintegrowany rozwój obszarów wiejskich.
W dyskusji potwierdzono zasadność podjętych tematów i ich dużą rolę praktyczną dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wskazano także na rosnącą rolę partnerstw naukowych, takich jak Komisja Nauk Rolniczych PAN O/Katowice, we wdrażaniu planowanych reform Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

dr Anna Bisaga
Sekretarz Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice

Do pobrania:

Program seminarium