Zaznacz stronę

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne European Business Competence* Licence (EBC*L) przyjmuje zgłoszenia na egzamin, umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu kompetencji biznesowych EBC*L.
Samodzielne przygotowanie do egzaminu jest zapewnione poprzez dostęp do platformy e-learningowej (w j. polskim). Egzamin (na platformie internetowej) odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym UO. Przewidywany termin egzaminu: maj-lipiec 2020 r.

Oferta ma charakter odpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu certyfikacji EBC*L: dr Anna Mijal
anna.mijal@uni.opole.pl
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości UO