Zaznacz stronę
Wspólny projekt Wydziału Ekonomicznego UO i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w ramach Programu INTERREG (umowa nr  CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093).
Tytuł projektu: Podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów wyższych uczelni w zakresie realizacji polityk publicznych w Czechach i Polsce oraz poprawy ich stosowalności na rynku pracy

Serdecznie dziękujemy studentom Wydziału Ekonomicznego,  którzy wzięli udział w spotkaniach.

Spotkania były okazją do wymiany informacji i doświadczeń  dotyczących funkcjonowania sektora publicznego w Republice Czeskiej i w Polsce. Obejmowały cztery obszary tematyczne:

  1. Polityka edukacyjna (koordynator: dr Laura Płatkowska-Prokopczyk).
  2. Polityka zdrowotna (koordynator: prof. dr hab. Sabina Kauf, dr Agnieszka Bobrowska).
  3. Polityka mieszkaniowa (koordynator: dr hab. Marta Maciejasz).
  4. Sektor non-profit (koordynator: dr Maja Krasucka).