Zaznacz stronę

15 marca 2024 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się I Opolska Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, pt. „Pieniądz i rynek – stan obecny i perspektywy dalszej ewolucji. Ekonomiczne, finansowe i prawne uwarunkowania”. Wydarzenie zainicjował dr Zbigniew Witczak z Instytutu Ekonomii i Finansów UO. Konferencja zorganizowana została przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów UO, Wydziału Ekonomicznego UO oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu. Została objęta patronatem JM prof. dr hab. Marka Masnyka, Rektora UO, Fundacji Uniwersytetu Opolskiego, Urzędu Statystycznego w Opolu oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu. Mieliśmy okazję również gościć Dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Opolu.

Konferencja dedykowana była studentom, a jej celem było umożliwienie prezentacji badań młodym ekonomistom, doskonalenie ich warsztatu badawczego oraz stworzenie forum wymiany myśli ekonomicznej i finansowej. To również stanowiło doskonałą możliwość rozszerzenia horyzontów badawczych oraz zdobycia praktyki w prezentowaniu własnych badań przed publicznością. Niemniej jednak, najważniejszym aspektem tego wydarzenia było integrowanie środowiska naukowego z młodymi ekonomistami.

Podczas konferencji wygłoszono 10 referatów (zob. program), a każda sesja kończyła się żywą dyskusją dotyczącą zarówno wystąpień, jak i bieżących wyzwań, jakie współczesny świat stawia przed ekonomistami.

Uczestnicy wydarzenia wyrazili gorące zainteresowanie kontynuacją Konferencji w przyszłym roku.

Paulina Musiał, Julia Jarosz oraz Mateusz Paterok

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów UO