Zaznacz stronę

W dniach 09.14 grudnia br. odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Poczdamie. Wzięli w niej udział prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dziekan Wydziału Ekonomicznego UO prof. dr hab. Stanisława Sokołowska  oraz prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą tego wydziału dr hab. prof. UO Sabina Kauf.

Współpraca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poczdamskiego ma już długoletnią tradycję. Główny element współpracy stanowią seminaria naukowo-dydaktyczne z udziałem studentów obydwu Uniwersytetów. Zapoczątkowane zostały one w 1994 roku i dotyczyły wówczas problemów marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Z biegiem lat problematyka seminarium uległa zmianie. Obecnie dotyczą one szeroko rozumianej polityki regionalnej i kształtowania przestrzeni. Realizowane są one pod kierunkiem naukowym prof. Janusza Słodczyka oraz prof. Thomasa Weitha. Wysoki poziom merytoryczny seminariów wskazuje na ich charakter naukowy, a omawiane problemy cieszą się rosnącym zainteresowaniem studentów.

Pobyt na Uniwersytecie w Poczdamie był okazją do licznych rozmów i konsultacji. Delegacja z Opola spotkała się miedzy innymi z prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. Oliverem Guntherem, dziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego prof. Maikiem Heinemanemm, prodziekanem tegoż Wydziału prof. Ingo Balderjahnem, oraz koordynatorem współpracy z zagranicą dr Renatą Schmidt. W spotkaniach udział wziął również prof. Thomas Weith, od wielu lat współuczestniczący w organizacji wspólnych seminariów naukowo-dydaktycznych.

Przedmiotem spotkania była m.in. organizacja kolejnego seminarium naukowo-dydaktycznego, zaplanowanego na maj 2015 roku. Za jego temat przewodni przyjęto przemiany w wykorzystaniu przestrzeni w Polsce i w Niemczech.

W trakcie tegorocznych rozmów pojawiła się możliwość poszerzenia współpracy i jej realizacja w triadzie: Uniwersytet Opolski – Uniwersytet w Poczdamie – Uniwersytet Ekonomiczny w Petersburgu. Wymiernym efektem tej współpracy ma być zaplanowane na listopad 2015 roku warsztaty naukowe na temat „Politics vs. Economics? Consequences for the East-Western Partnership”.

Niezależnie od przygotowywanego w maju seminarium oraz w listopadzie 2015 roku warsztatów, przedyskutowano także perspektywę przyjazdu do Opola z wykładem gościnnymi emerytowanego profesów Uniwersytetu w Poczdamie N. Eickhoffa. Wizytę zapowiedzieli także prodziekan wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Poczdamie prof. dr hab. Ingo Balderjahn oraz koordynator współpracy między naszymi wydziałami oraz koordynator programu Erasmus dr Renata Schmidt.

Istotnym elementem wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego w Poczdamie było nakreślenie możliwych obszarów współpracy badawczej. Do głównych z nich zaliczono m.in.: funkcjonowanie sektora publicznego, zrównoważony rozwój czy innowacje oraz prowadzenie wspólnych przewodów doktorskich. W obszarze zrównoważonego rozwoju powstał już pierwszy projekt badawczy dotyczący wzorców zrównoważonej konsumpcji. Projekt ma być realizowany we współpracy prof. Ingo Balderjahna z Katedry Marketingu Uniwersytetu w Poczdamie i prof. Sabiny Kauf z Zakładu Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.

Kilkudniowe konsultacje i spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu w Poczdamie uwieńczone zostały podpisaniem kolejnej szczegółowej umowy o współpracę na rok 2015. Wizyta w Poczdamie pozwoliła na otwarcie się nowych horyzontów współpracy, a tym samym zacieśnienie i poszerzenie współpracy.