Zaznacz stronę

W dniach 05-13.11 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego przebywali dr Novin Tavallaei oraz dr Amer Nikpour z Uniwersytetu Mazandarzn w Iranie. Wizyta naukowców realizowana była w ramach programu ERASMUS+. W trakcie pobytu przedstawiciele Uniwersytetu Mazandarzn wygłosili wykłady dla studentów Wydziału Ekonomicznego („Organizing a Successful Urban Space: Naqshe Jahan square”) oraz uczestniczyli w zebraniu z pracownikami Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Podczas wizyty dr Novin Tavallaei oraz dr Amer Nikpour uczestniczyli w spotkaniu z Prorektorem ds. nauki i finansów prof. dr hab. Januszem Słodczykiem. Podczas spotkań omówione zostały kierunki dalszej współpracy między Uniwersytetem w Mazandarzn, a Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.