Zaznacz stronę

W dniu 08 lipca 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym UO odbyło się spotkanie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Sabiny Kauf, prof. UO z Dyrektorem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwoną Wieczorek. Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości współpracy między Wydziałem Ekonomicznym a Instytutem w zakresie zarówno badań naukowych, organizacji konferencji, jak  wydawnictw naukowych. Istotnym punktem współpracy może również być wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju potencjału intelektualnego jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkania wskazano również na możliwości współpracy między Wydziałem Ekonomicznym UO a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego w zakresie opracowywania ekspertyz oraz podejmowania działań w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia.

Efektem spotkania było opracowanie porozumienia o współpracy między obydwoma jednostkami.