Zaznacz stronę

W dn. 27.11.2017 w godz. 11.00 – 15.30 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się cykliczne Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach. Na dwóch sesjach problemowych dyskutowane były projekty badawcze realizowane w następujących ośrodkach naukowych: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Opolski. Prezentowane projekty dotyczyły głównie: efektywnego wykorzystania zasobów w rolnictwie, innowacji technologicznych wdrażanych w hodowli zwierząt, uprawach roślin i biogospodarce oraz zapewnienia lepszej jakości życia na obszarach wiejskich i ich zrównoważonego rozwoju.

Program Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach Opole 27 listopada 2017

27 listopada 2017
10.30 – 11.00 – rejestracja uczestników konferencji (s. 33)
11.00 – 13.00 – obrady Komisji – sesja 1
13.00 – 13.40 – przerwa na poczęstunek
13.40 – 15.30 – obrady Komisji – sesja 2
15.30 – zakończenie konferencji

Powitanie Uczestników Seminarium – prof. dr hab. Stanisława Sokołowska Przewodnicząca Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach

Sesja 1:

1. dr inż. Julia Stekla, mgr inż. Barbara Matros, prof. dr hab. Wacław Romaniuk (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski), Niskoemisyjny i efektywny energetycznie budynek inwentarski dla produkcji drobiarskiej

2. dr inż. Henryk Żelazny (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Porównanie wskaźników równomierności oświetlenia w kojcach i na korytarzu tuczarni przy zmywaniu ekranów odbłyśnikowych

3. mgr inż. Barbara Matros, dr inż. Julia Stekla, prof. dr hab. Ewa Hanczakowska, mgr inż. Wiktoria Firla (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski), Dobór komponentów receptur pasz dla świń w zależności od stosowanej diety i jej wpływ na zdrowotność zwierząt

4. dr Monika Sporek, dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Monitoring populacji dzika (Sus scrofa)

5. dr inż. Kazimierz Pyziak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi (Sejmik Województwa Opolskiego) Soja – charakterystyka odmian i wybrane elementy agrotechniki

6. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Hydrologiczne uwarunkowania rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

7. mgr inż. Katarzyna Łuczak, dr Grzegorz Kusza, dr inż. Tomasz Ciesielczuk (Uniwersytet Opolski), Biokompozyt do usuwania nawierzchni lodowych na drogach – zalety i wady

8. dr inż. Henryk Żelazny, inż. Bartłomiej Bednarz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Porównanie spadku wytrzymałości mechanicznej drewna różnych gatunków uszkodzonego przez owady w budownictwie rolniczym

Sesja 2:
9. dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Instytucjonalne i finansowe aspekty wsparcia rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego

10. dr Wiktor Szydło (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Globalny kryzys żywnościowy z lat 2006-2008 na tle wybranych kryzysów żywnościowych z XIX i XX w.

11. dr hab. Irena Kociszewska, prof. UE we Wrocławiu, Kapitał ludzki jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

12. dr Anna Mijal (Uniwersytet Opolski), Awans edukacyjny polskiej wsi

13. dr Laura Płatkowska-Prokopczyk (Uniwersytet Opolski), Wzmacnianie kapitału społecznego obszarów wiejskich województwa opolskiego – przykład Programu Odnowy Wsi

14. dr Jacek Pieczonka (Uniwersytet Opolski), Program Odnowy Wsi jako element pobudzający kapitał społeczny na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego)

15. dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO; dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Wieś i rolnicy na tle przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2004-2015

16. prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr Paweł Szwiec (Uniwersytet Opolski), Zmiany w samoorganizacji społeczności wiejskiej Opolszczyzny

17. dr Anna Bisaga, prof. dr hab. Stanisława Sokołowska (Uniwersytet Opolski), Rola użytkowników towarowych gospodarstw rolnych w rozwoju lokalnym na przykładzie badań w województwie opolskim