Zaznacz stronę

W dniu 27 października 2014 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach.

Celem seminarium było upowszechnianie najnowszych wyników badań prowadzonych przez członków Komisji i młodych pracowników nauki. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z takich ośrodków jak: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski.

W tym dniu odbyło się również zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach. Na Przewodniczącego zebrania wybrano dr Dušana Bogdanova. Sprawozdanie z działalności Komisji Nauk Rolniczych za lata 2011-2014 przedstawiła Przewodnicząca Komisji prof. dr hab. Stanisława Sokołowska. Ważnym elementem zebrania był wybór nowego Prezydium Komisji na lata 2015-2018. Przewodniczącą Komisji została prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, na wiceprzewodniczących wybrano: dr hab. Krystynę Hanusik prof. UO, prof. dr hab. Karola Węglarzego, dr hab. Kazimierza Sporka prof. UO, dr inż. Henryka Białowąsa. Sekretarzem Komisji na nową kadencję jest dr Anna Bisaga.

Anna Bisaga
Sekretarz Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice