Zaznacz stronę

Rejestracja na kursy ogólnouczelniane na semestr letni 2016/2017.

I termin 05.12.2016 (3 dni – rejestracja elektroniczna)
II termin 12.12.2016 (3 dni – rejestracja elektroniczna)
III termin 09.01.2016 (3 dni – rejestracja indywidualna u Koordynatora)

Dla studentów studiów niestacjonarnych wymiar godzin zajęć kursów ogólnouczelnianych ustala się na poziomie 60% wymiaru godzin na studiach stacjonarnych (zgodność z Uchwała Senatu UO NR 83/2012-2016 i decyzją Rektora ds. kształcenia i studentów).

https://usosweb.uni.opole.pl

 

Zestawienie kursów zmiennych 2016-2017-Lato – Wydział Ekonomiczny

Legenda

  • kursy z obszaru nauk społecznych
  • kursy z obszaru nauk humanistycznych
  • kursy z pozostałych obszarów nauki
  • kursy w języku obcym

 

Życzymy powodzenia przy zapisach!