Zaznacz stronę

Regionalny Konkursu Wiedzy o Województwie Opolskim „SILNE OPOLSKIE” portret województwa opolskiego 25 lat po reformie samorządowej

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni, których siedziba jest zlokalizowana w województwie opolskim, zasięg konkursu obejmuje województwo opolskie:
a) I grupa – młodzież szkolna z klas I-V szkół ponadpodstawowych
b) II grupa – młodzież akademicka – studenci studiów I i II stopnia

Uczestnika, który nie ukończył 18 lat reprezentuje przedstawiciel ustawowy posiadający pełne prawa do jego reprezentowania.

Organizatorami Konkursu są:
Uniwersytet Opolski – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Urząd Statystyczny w Opolu – Opolski Ośrodek Badań Regionalnych.

Konkurs został objęty patronatem przez:
Wojewoda Opolski
Marszałek Województwa Opolskiego
Opolski Kurator Oświaty
Radio Opole – patronat medialny
NTO – patronat medialny

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Komitet Programowy i Organizacyjny, w skład którego wchodzą pracownicy Organizatorów, w osobach:
Komitet Programowy:
– dr hab. Edyta Szafranek-Stefaniuk, prof. UO
– mgr Maria Mołodowicz
– dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
– dr Danuta Michoń
– dr inż. Barbara Wiatkowska
Komitet Organizacyjny:
– mgr inż. Hanna Sterniuk-Mościcka
– mgr Małgorzata Kolek
– inż. Wiktoria Pordzik
– dr Mateusz Smolarski

 

Regulamin konkursu

 

plakat konkursu silne opolskie

plakat konkursu silne opolskie