Zaznacz stronę

Uniwersytet Opolski otrzymał dofinansowanie projektu pn. Kształcenie Dla Rozwoju sektorA Usług dla biznesu w Opolu [KaDRA UO] na podstawie umowy o dofinansowanie z NCBiR (Projekt POWR-03.01.00-00-O025/19-01).

Dzięki temu projektowi oferta dydaktyczna kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz na Wydziale Filologicznym UO poszerzy się o zajęcia realizowane
w oparciu o system klasy ERP symulujący procesy realizowane w przedsiębiorstwach trzech typów: produkcyjnych, finansowych oraz usługowych – logistycznych.

Studenci w ramach projektu będą mogli uczestniczyć również w specjalistycznych szkoleniach uzupełniających kompetencje poszukiwane przez pracodawców, a zarazem wskazywane jako ważne w perspektywie kolejnych kilku lat (kompetencje przyszłości – istotne w sektorach, do których trafiają absolwenci UO). Nowe kwalifikacje uczestników szkoleń potwierdzone zostaną certyfikatami uznawanymi przez rynek pracy, co jest dodatkowym atutem w CV przyszłych absolwentów.

Nawiązaniu bezpośrednich relacji z potencjalnymi pracodawcami służyć będą wizyty studyjne u pracodawców z sektora NUB (szerzej o sektorze: https://sektorowaradanub.pl/baza-wiedzy/) mające charakter dwudniowych wyjazdów warsztatowych. Dzięki temu studenci będą mogli rzeczywiście dotknąć rzeczywistych warunków pracy w firmie sektora NUB, do której trafią razem ze swoją grupą.

Zainteresowani będą mogli podtrzymać kontakt z pracodawcą w ramach stażu (1 m-c), który stanowić będzie faktyczne wejście w środowisko zawodowe sektora NUB (zob. potencjalnych pracodawców w raportach ABSL: https://absl.pl/pl).

Metryczka projektu
Okres realizacji: 01.05.2020-15.09.2023
Wykonawca: Uniwersytet Opolski

Opis projektu
Cel projektu: przygotowanie absolwentów Wydziału Ekonomicznego oraz Filologicznego do potrzeb pracodawców sektora nowoczesnych usług dla biznesu (NUB) dzięki modyfikacji sposobu realizacji zajęć na kierunkach objętych projektem

Grupa docelowa to studenci Uniwersytetu Opolskiego:

 • z Wydziału Ekonomicznego (130 osób) studiujący na kierunkach: ekonomia, zarządzanie (studia I i II stopnia) oraz logistyka (studia I stopnia)
 • z Wydziału Filologicznego (70 osób) studiujący na kierunkach English Philology- practical (studia I stopnia), Język Biznesu (studia I i II stopnia)

 

Zadania realizowane w projekcie:

 • wdrożenie w dydaktyce ww kierunków studiów zajęć w laboratorium ERP (zorganizowane ze środków projektu) i przygotowanie absolwentów do obsługi procesów biznesowych typowych dla przyszłego środowiska pracy (firma handlowo-logistyczna, produkcyjna i finansowa) z użyciem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Zależnie od kierunku i poziomu studiów oznacza to 60-160 godz. zajęć dydaktycznych (gł. ćwiczenia, laboratoria) prowadzonych z użyciem ERP.
 • certyfikowane szkolenia kompetencji poszukiwanych w sektorze NUB dla 100 uczestników projektu (zależnie od kierunku i poziomu studiów oznacza to dodatkowo 60-80 godz. szkoleń w toku studiów) z zakresu m.in.:
  • Lean Office
  • Zarządzanie procesem obsługi inwestora w administracji publicznej
  • Występowanie publiczne
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Zarządzanie konfliktami w organizacji
  • Budowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy
  • Content marketing
  • Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacji kryzysu wizerunkowego

 

 • wizyty studyjne u potencjalnych Pracodawców, podczas których wykonywane są zadania projektowe przez grupy studentów (100 osób), realizacja w okresie: II-V 2022 oraz II-V 2023.
 • staże wysokiej jakości dla 40 uczestników projektu, trwające 1 m-c (140h), realizowane w firmach sektora NUB:

 

 1. wynagrodzenie studenta (stypendium stażowe 18,50 zł/h),
 2. refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu,
 3. koszty zakwaterowania i wyżywienia (dieta) dla studentów – jeśli miejsce stażu oddalone jest > 50 km od miejsca zamieszkania

 

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie projektu, która wkrótce zostanie uruchomiona.