Zaznacz stronę

Posiedzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania w Uniwersytecie Opolskim w dniach 20-21 marca 2018 r.

Na zaproszenie władz Wydziału Ekonomicznego i władz Uniwersytetu Opolskiego w dniu 21 marca 2018 roku odbyło się, po raz pierwszy w Opolu, wspólne posiedzenie komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania. Wzięło w nim udział ponad 50-ciu przedstawicieli największych uczelni w Polsce: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Politechniki Lubelskiej i Częstochowskiej.

Było to wydarzenie o wielkim prestiżu naukowym i promocyjnym dla uczelni i regionu. W posiedzeniu wzięły udział znakomitości ze świata nauki, m.in. przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej prof. Z. Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania prof. B. Nogalski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz autorzy uznanych i popularnych podręczników i publikacji z zakresu polityki społecznej, zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, rynku pracy, ekonomii, jak choćby E. Kwiatkowski, A. Pocztowski, M. Szylko–Skoczny.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dorobkiem naukowym pracowników Wydziału Ekonomicznego i pozostałych Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, które zaprezentowali dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. S. Sokołowska, prorektor ds. nauki i finansów Uniwersytetu Opolskiego prof. J. Słodczyk i Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. M. Masnyk. Osiągnięcia uczelni na tle rozwoju regionu zostały przedstawione podczas spotkania z byłym rektorem, prof. S. Nicieją w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, jak i podczas prezentacji badań przez dr A. Dudek i dr W. Goleńskiego, prowadzonych w ramach Sekcji Regionalnych Badań Społecznych, działającej przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN we współpracy z ośrodkami naukowymi Wrocławia i Katowic pod kierunkiem prof. A. Zagórowskiej. Duże znaczenie miały rozmowy z poszczególnymi uczestnikami posiedzenia, które zaowocują w przyszłości współpracą na wielu płaszczyznach.

Organizatorem tego wydarzenia był Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, kierowany przez prof. A. Zagórowską, która wchodzi w skład Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Prof. Agata Zagórowska

 

ORGANIZATOR
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole

 

plakat PAN 2018