Zaznacz stronę

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
Data: 13 styczeń 2017r.

 

 

 

foto: Sebastian Marcinkowski