Zaznacz stronę

W dn. 12 grudnia 2017 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, której tematem przewodnim były Pespektywy zatrudnienia absolwentów. Konferencję naukową zorganizowali pracownicy Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego UO, pod kierownictwem prof. Agaty Zagórowskiej. Konferencję współorganizowali także Sekcja Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd Statystyczny w Opolu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem opolskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami, oprócz pracowników Uniwersytetu Opolskiego, byli przedstawiciele ośrodków akademickich z Wrocławia (Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego), Katowic (Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz pracownicy naukowi Instytutu Śląskiego i Politechniki Opolskiej.

Podczas pierwszej części konferencji wygłoszono referaty odnoszące się do wskazania głównych uwarunkowań demograficznych szkolnictwa wyższego w Polsce, zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie opolskim oraz nawiązano do problemu migracji. W drugiej części zaprezentowano wstępne wyniki badań odnoszących się m.in. do identyfikacji motywów podejmowania studiów czy też pracy zarobkowej przez Studentów. Badania te pod kierunkiem prof. dr hab. Agaty Zagórowskiej były prowadzone wspólnie przez pięć ośrodków naukowo-badawczych: z Opola (Uniwersytet Opolski), Wrocławia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski) oraz Katowic (Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Należy podkreślić, że w konferencji wziął udział prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Zaprezentowane wyniki badań cieszyły się szerokim zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Podczas ożywionej dyskusji wskazano na ich wysoki walor aplikacyjny oraz dalsze kierunki badań i prowadzonych analiz.


logo konferencja

Patronat:

JM Rektora UO Prof. dra hab. Marka Masnyka
Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego
Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
Komitetu Nauk o Pracy I Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Organizatorzy:

Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski
Sekcja Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Urząd Statystyczny w Opolu

Rada Programowa:

Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Prorektor ds. Nauki i Finansów Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Dorota Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Robert Rauziński, PIN Instytut Śląski w Opolu
Prof. UE dr hab. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. UE dr hab. Anna Skórska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski
Dr Maria Bucka, Uniwersytet Opolski
Mgr Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Mgr inż. Janina Kuźmicka, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu

Komitet Organizacyjny:

Dr Wojciech Goleński, Uniwersytet Opolski
Dr inż. Dominika Malchar-Michalska, Uniwersytet Opolski
Mgr Katarzyna Rybak, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Do pobrania: Program Konferencji

logo konferencji