Zaznacz stronę

LOGISTYKA

Rodzaj studiów: licencjackie – profil praktyczny

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

Dlaczego warto studiować  LOGISTYKĘ?
Bo jest to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Studia logistyczne to przepustka do pracy pełnej wyzwań. Adresowane są do tych, którzy chcą  posiąść liczącą się na rynku pracy wiedzę interdyscyplinarną, a w przyszłości chcieliby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku.

Są dla każdego, kto posiada umiejętność logicznego myślenia.

W logistyce nie można się nudzić!

prof. dr hab. Sabina Kauf, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
 • przekazywanie wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • nabywanie umiejętności sterowania strumieniami przepływów w łańcuchu dostaw, projektowania i zarządzania procesami logistycznymi
 • przygotowanie do pełnienia funkcji w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i łańcuchem dostaw
PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów na kierunku LOGISTYKA

Grupa 1: Przedmioty z zakresu nauk ścisłych

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Ekonometria
 • Technologie informacyjne

Grupa 2: Przedmioty z zakresu nauk społecznych

 • Geografia gospodarcza

 • Socjologia

 • Ekonomia

 • Prawo

 • Ekonomika transportu

Grupa 3: Przedmioty kierunkowe z zakresu nauk o zarządzaniu

 • Podstawy zarządzania

 • Zarządzanie produkcją i usługami

 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

 • Finanse i rachunkowość

 • Podstawy marketingu

Grupa 4: Przedmioty kierunkowe z zakresu logistyki

 • Podstawy logistyki

 • Infrastruktura logistyczna

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Logistyka zaopatrzenia

 • Logistyka produkcji

 • Logistyka dystrybucji

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE:
 • nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie
 • zajęcia z wykorzystaniem gier logistycznych i giełdy transportowej Trans.Eu
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
 • zajęcia prowadzone przez pracodawców
 • certyfikowane zajęcia z „Transportu”, „Spedycji”, „Magazynu”, „Zarządzania Ludźmi” w ramach projektu TransEduzone
ABSOLWENT LOGISTYKI PRZYGOTOWANY JEST DO PRACY JAKO:
 • Menedżer ds. logistyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach

 • Kierownik działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka)

 • Specjalista w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i organizacjach non-profit prowadzących działalność logistyczną

 • Pracownik instytutów naukowo-badawczych specjalizujących się w zakresie logistyki

 • Właściciel małych i średnich przedsiębiorstw w branży TSL

 • Analityk rynku i branży TSL w firmach doradczych i konsultingowych

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU LOGISTYKA:
Absolwent kierunku studiów LOGISTYKA nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

Uzyskane w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych absolwent LOGISTYKI może wykorzystać na kierowniczych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach posiadających rozwinięty dział logistyki.

Absolwent studiów na kierunku LOGISTYKA nabywa również umiejętności sterowania przepływami towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach przedsiębiorstwa z dostawcami, handlowcami, hurtownikami i detalistami, które może wykorzystać w działalności zawodowej w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) a także w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność logistyczną

Absolwentów studiów na kierunku LOGISTYKA potrafiących opracować koncepcję działań logistycznych i wdrożyć ją w praktyce biznesowej, projektować procesy i systemy logistyczne oraz organizować działalność logistyczną, poszukują przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Wysoce wykwalifikowana kadra, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Katedry Logistyki i Marketingu, którzy od wielu lat prowadzą badania naukowe nad istotnymi problemami logistyki przedsiębiorstw. Wyniki badań wykorzystywane są do wzbogacania zajęć dydaktycznych w zakresie logistyki.

 • Szereg prac opublikowanych m.in. w wydawnictwach ogólnopolskich takich jak: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, C.H. Beck, Polska Akademia Nauk, w tym klasyczne już podręczniki i monografie z dziedziny logistyki.

 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi w zakresie badań, wymiany informacji i pozyskiwania najnowszej literatury z dziedziny logistyki. W księgozbiorze Wydziału Ekonomicznego znajduje się ponad 70 publikacji z zakresu logistyki, głównie niemiecko- i anglojęzycznych.

 • Współpraca z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w Polsce specjalizującymi się w zagadnieniach logistyki, a także z wieloma przedsiębiorstwami

 • Możliwość pozyskiwania i rozwijania kompleksowej wiedzy z zakresu logistyki, zarządzania i ekonomii, potwierdzona certyfikatem Centrum Egzaminacyjnego EBC*L. Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej uznawane w większości krajów europejskich (wydawany jest w języku angielskim

Koło Naukowe Logistyki „LogPoint”
Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez UO w Opolu