Zaznacz stronę

Rekrutacja 2024 – 2025

Rodzaj studiów: magisterskie – profil praktyczny

System studiów: stacjonarne / niestacjonarne
480 godzin praktyk w przedsiębiorstwach z różnej branży
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

Moduły do wyboru:
Logistyka w biznesie,
Logistyka międzynarodowa

Dlaczego warto studiować  LOGISTYKĘ?
Bo jest to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Studia logistyczne to przepustka do pracy pełnej wyzwań. Adresowane są do tych, którzy chcą  posiąść liczącą się na rynku pracy wiedzę interdyscyplinarną, a w przyszłości chcieliby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku.

Są dla każdego, kto posiada umiejętność logicznego myślenia.

W logistyce nie można się nudzić!

prof. dr hab. Sabina Kauf, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Studia na kierunku Logistyka II stopnia są to studia łączące w sobie teorię i praktykę. Student w trakcie zajęć obowiązkowych i przedmiotów do wyboru w ramach modułu logistyki międzynarodowej i logistyki w biznesie zdobędzie wiedzę teoretyczną z obszaru logistyki jak również praktyczne podejście do poznanych zagadnień.

W ramach studiów Studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów czy też udziału w zajęciach z wykorzystaniem systemu ERP. Prezentowany kierunek jest kierunkiem o profilu praktycznym co oznacza, że część zajęć realizowana jest w formie praktyk odbywanych w różnego typu podmiotach gospodarczych.

Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończąc się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Absolwent

Logistyk jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych specjalistów. Absolwent kierunku Logistyka o profilu praktycznym posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu logistyki i może znaleźć zatrudnienie m.in., jako:

Moduł logistyki w biznesie:

 • kierownik działu logistyki,
 • koordynator ds. projektów logistycznych,
 • analityk logistyczny,
 • analityk łańcucha dostaw,
 • specjalista ds. kluczowych dostawców.

Moduł logistyki międzynarodowej:

 • kierownik działu logistyki w korporacji międzynarodowej,
 • manager logistyki eksportowej i importowej,
 • logistyk-spedytor międzynarodowy,
 • operator logistyki i kontroli dostaw.
  Koło Naukowe Logistyki „LogPoint”
  Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez UO w Opolu
  Aplikuj na studia