Zaznacz stronę

W dniach 18.-19.10.2023 w Opolu odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania dla rynku pracy i systemu ubezpieczeń społecznych”. Organizatorami tej konferencji byli: Uniwersytet Opolski (Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Ekonomii i Finansów), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Opolu.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje naukowe. Wygłoszone referaty odnosiły się do problematyki współczesnych wyzwań wobec rynku pracy, a w szczególności wpływu nowoczesnych technologii, pracy zdalnej i hybrydowej, zmian demograficznych czy migracji. Poruszono również problematykę ubezpieczeń społecznych, w tym rolników. W pierwszym dniu referaty wygłosili m.in. prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Politechnika Warszawska, KNoPiPS PAN), dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, KNoPiPS PAN), dr hab. Anna Skórska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, KNoPiPS PAN), prof. dr hab. Marek Bednarski (Uniwersytet Warszawski, KNoPiPS PAN), dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, IPiSS), prof. dr hab. Robert Rauziński (Instytut Śląski w Opolu), dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, KNoPiPS PAN), dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, KNoPiPS PAN) oraz dr Bartosz Chorkowy (Uniwersytet Opolski).

W drugim dniu konferencji kontynuowano wystąpienia dotyczące ubezpieczeń społecznych, a referat wygłosiła m.in. prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Uniwersytet Wawszawski, KNoPiP.S PAN, ZUS). Druga sesja poświęcona była także ubezpieczeniom społecznym i miała charakter praktyczny. Ten blok prowadzony był przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu. W tym dniu odbyło się również plenarne posiedzenie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Z okazji jubileuszu 90-tych urodzin p. prof. Roberta Rauzińskiego, wybitnego polskiego demografa i polityka społecznego, członkowie Komitetu uroczyście podziękowali p. Profesorowi za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną. Podziękowania i list gratulacyjny przekazali m.in. dr Bartosz Chorkowy, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UO oraz dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów UO.

Za organizację konferencji odpowiedzialni byli pracownicy Katedry Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Instytutu Ekonomii i Finansów UO, tj. dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO, dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO, dr Maria Bucka, dr Daniel Rodzeń oraz dr Wojciech Goleński. Podkreślić również należy, że w przygotowaniach, jak i samym wydarzeniu aktywny udział brali studenci Wydziału Ekonomicznego UO. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się studentkom i studentom kierunku Ekonomia I, jak i II stopnia: p. Julii Jarosz, p. Paulinie Musiał, p. Weronice Malcherczyk, p. Aleksandrze Łuciów, p. Natalii Matera, p. Patrycji Wodzińskiej, p. Natalii Siano, p. Marcie Górka, p. Natalii Ochwat, p. Alicji Maryniak, p. Justynie Simon, p. Piotrowi Gomulińskiemu oraz p. Mateuszowi Paterok.

Dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
Dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO

 

Media o konferencji:

  1. Matuszkiewicz-Biel, Czy rynek pracy jest gotowy na rozwój technologiczny? O tym debatują naukowcy w Opolu (wywiad: dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO, KNoPiS PAN; prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, UŁ, KNoPiS PAN oraz dr hab. Anna Skórska, prof. UEW, https://radio.opole.pl/100,757974,czy-rynek-pracy-jest-gotowy-na-rozwoj-technologi).
  2. Mech, Загальнопольська конференція в Ополі: про старіння населення, міграцію і нові технології та їх вплив на ринок праці та систему соцзабезпечення Польщі (wywiad: dr hab. A. Zagórowska prof. UO, KNoPiS PAN, https://radio.opole.pl/582,2798,lnsznsnns-nnnnn-zn-zn-nnnnn-nn-znlnn).
  3. Klimczak, O współczesnych wyzwaniach dla rynku pracy i systemie ubezpieczeń społecznych (goście: dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO, KNoPiPS PAN; dr hab. Wiesław Koczur, prof. UEW, KNoPiPS PAN i prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski PW, KNoPiPS PAN, https://radio.opole.pl/607,366,o-wspolczesnych-wyzwaniach-dla-rynku-pracy-i-sys).
  4. Stefaniak, W stronę informatyzacji i społeczności. O wyzwaniach przed ZUS rozmawiają w Opolu (wywiad: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, UW, KNoPiPS PAN, ZUS, https://radio.opole.pl/103,758231,w-strone-informatyzacji-i-spolecznosci-o-wyzwani).

 

 

 

Transmisja z wydarzenia

Do pobrania: