Zaznacz stronę

W dniu 3 czerwca 2024 r.  rozpocznie się I tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025. Tura będzie trwała do 09.06.2023 r.

 

Przypominamy:

  • Każdy kurs trwa 15 godzin;
  • Student ma obowiązek weryfikacji harmonogramu studiów pod kątem kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne, język obcy nowożytny), z której w danym semestrze powinien wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany;
  • Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej główną dyscypliną danego kierunku studiów;
  • Każdy kurs został przypisany tylko do jednej z kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne). Kody kursów mają symbol kategorii, w której się znajdują (H, S, O);
  • Kurs może być również prowadzony w języku obcym nowożytnym, z kodem JO. Istnieją kursy realizowane jako kursy w języku obcym nowożytnym humanistyczne i społeczne z kodem JO-H oraz JO-S. Oferta kursów znajduje się TUTAJ;
  • Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może zrealizować w danym semestrze jeden kurs, po uzyskaniu zgody dziekana na uznanie kursu, który realizuje na drugim kierunku;
  • Określony kurs student może zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia;
  • Studenci studiów niestacjonarnych realizują kursy zmienne ogólnouczelniane w wymiarze 9 godzin. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach.
Niezbędne informacje znajdują się na tej stronie: we.uni.opole.pl/kursy-ogolnouczelniane/
Życzymy powodzenia w zapisach.