Zaznacz stronę

W dniu 1 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00 rozpocznie się I tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Tura będzie trwała do 07.06.2023 r. do godziny 23:59.

Przypominamy:
• Każdy kurs trwa 15 godzin;
• Student ma obowiązek weryfikacji harmonogramu studiów pod kątem kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne, język obcy nowożytny), z której w danym semestrze powinien wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany;
• Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej główną dyscypliną danego kierunku studiów;
• Każdy kurs został przypisany tylko do jednej z kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne). Kody kursów mają symbol kategorii, w której się znajdują (H, S, O);
• Kurs może być również prowadzony w języku obcym nowożytnym, z kodem JO. Istnieją kursy realizowane jako kursy w języku obcym nowożytnym humanistyczne i społeczne z kodem JO-H oraz JO-S. Oferta kursów znajduje się TUTAJ;
• Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może zrealizować w danym semestrze jeden kurs, po uzyskaniu zgody dziekana na uznanie kursu, który realizuje na drugim kierunku;
• Określony kurs student może zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia;
• Studenci studiów niestacjonarnych realizują kursy zmienne ogólnouczelniane w wymiarze 9 godzin. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach.
Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów:
 1-7 czerwca 2023 r. (poprzez rejestrację na stronie USOSweb – TUTAJ).
II tura zapisów: 2 październik-8 październik 2023 r. (poprzez rejestrację na stronie USOSweb – TUTAJ).