Zaznacz stronę

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 25
telefon: (77) –
e-mail: yana.glazova@uni.opole.pl

Google Scholar
LinkedIn
ResearchGate
ORCID ID

Wykształcenie

  • 2016 doktor nauk ekonomicznych (specjalność: Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics), Classic Pravate University, Zaporizhzhia, Ukraine. Nostryfikacja Dyplomu  2022 r. Politechnika Opolska.
  • 2011 magister ekonomii (specjalność: сybernetyka ekonomiczna) Zaporizhzhya National Technical University, Ukraina.

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Modelowanie procesów finansowych w gospodarce samorządowej
  • Przestrzeń informacyjna samorządu terytorialnego
  • Systemy i technologie informacyjne w planowaniu i prognozowaniu procesów gospodarczych

 

Prowadzone przedmioty:

  • Ekonometria
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość komputerowa

 

Ważniejsze publikacje:

Management of Innovation Processes in the Health Economy System of Ukraine / WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, Volume 19, 2021, Art. #48, pp. 472-484.
Modelirovaniye samoorganizatsii naseleniya goroda: informatsionnoye prostranstvo, protsessy i ekonomicheskiy effekt. [Modeling of self-organization of the population: information space, processes and economic effect], LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 194p. ISBN: 978-613-9-95309-7.
The research information space of the self-government and self-organization of territorial community Berdyansk, East European Scientific Journal| EKONOMIA # 8, 2016, pp.46-51.
Doslidzhennya dynamiky protsesiv samoorhanizatsiyi naselennya v terytorialʹnykh hromadakh rehioniv Ukrayiny [The study of the dynamics of self-organization of the population in the municipalities of regions Ukraine], «Efektyvna ekonomika», #12, 2015, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4699