Zaznacz stronę

W dniach 09-10 października 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym gościła delegacja przedstawicieli Uniwersytetu w Poczdamie. Wzięli w niej udział prof. dr hab. Oliver Günther, Prezydent Uniwersytetu w Poczdamie oraz prof. dr hab. Ingo Balderjahn, Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poczdamie. W trakcie wizyty goście spotkali się z władzami Wydziału.

Przedmiotem rozmów były możliwości intensyfikacji współpracy oraz uruchomienia trójstronnych studiów uzupełniających magisterskich, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych.