Zaznacz stronę

Jeśli chcesz uzyskać i potwierdzić międzynarodowe kwalifikacje biznesowe zdobądź europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L przyjmuje zgłoszenia na egzamin, umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu umiejętności gospodarczych EBC*L.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej. Certyfikat tworzy wspólną płaszczyznę pojęć z dziedziny rachunkowości, rachunku kosztów, finansów oraz prawa spółek.
Niezależny, przygotowywany poza Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę, prowadzący do otrzymania certyfikatu EBC*L jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Centrum Kompetencji Biznesowych (International Centre of Business Competence) w Wiedniu jak również Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych.
Certyfikat EBC*L to świadectwo wydawane w języku angielskim (wcześniej certyfikaty wydawane były w języku niemieckim) przez niezależne Międzynarodowe Centrum EBC*L w Wiedniu.

Dla kogo jest EBC*L?
Dla studentów, uczniów szkół średnich – zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy – wiarygodnego świadectwa praktycznych kompetencji biznesowych.
Studenci, absolwenci szkół średnich, rozpoczynający karierę zawodową lub powracający na rynek pracy dzięki uzyskaniu certyfikatu EBC*L zwiększają swoją szansę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
Dla przedsiębiorców – sprawdzenie i potwierdzenie własnych umiejętności oraz umiejętności pracowników.
Dla osób wykonujących inne zawody, znających zagadnienia ekonomiczne i pragnących ich potwierdzenia lub dążących do ich zdobycia, np. nauczycieli.

DLA ZAINTERESOWANYCH, ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU (W RÓŻNYM WYMIARZE CZASOWYM)

Wykaz międzynarodowych firm, które honorują certyfikaty EBC*L:
Siemens, T-Moblie, Wella, Comak, Connect S&R
Xerox, WIFI, Merlin, REFA, Linde, Baxter BioScience
Raiffeisen Informatyk, SAP B.S., ABB
Uniqua, Degussa AG, Bayer

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
dr Anna Mijal
a_mijal@uni.opole.pl
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46 a, p. 13