Zaznacz stronę

W dniach 29-31.10 2018r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego przebywał prof. dr hab. Detlef Hummel z Uniwersytetu w Poczdamie. W trakcie pobytu profesor Hummel wygłosił wykład dla studentów nt. „„Integracja vs dezintegracja europejskiego rynku finansowego – reforma strefy Euro”
Podczas pobytu prof. Hummel spotkał się z prodziekanem ds. nauki prof. Sabiną Kauf oraz prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Januszem Słodczykiem.
Podczas spotkania omówione zostały kierunki dalszej współpracy między Uniwersytetem w Poczdamie, a Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Omówiono także plany dotyczące dalszych działań w zakresie współpracy trójstronnej na linii Opole – Poczdam – St. Petersburg oraz Moskwa. Prof. Hummel zapowiedział organizację kolejnej, czwartej już konferencji naukowej wspomnianych ośrodków naukowych.