Zaznacz stronę

Miło nam poinformować, że dr inż. Barbara Wiatkowska z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomicznym UO wraz z Anną Mieszczak, studentką drugiego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, zajęły drugie miejsce i otrzymały wyróżnienie w prestiżowym konkursie geoinformatycznym dla pracowników naukowych i studentów pt. „Geoankieta w Survey123 for ArcGIS”.

Konkurs dla uczelni wyższych, reprezentowanych przez pracownika naukowego i studenta, został zorganizowany przez firmę ESRI Polska (Environmental Systems Research Institute), światowego lidera w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych GIS (Geographic Information System), jedynego autoryzowanego polskiego dystrybutora oprogramowania Esri Inc. USA.

Celem konkursu było opracowanie oryginalnego projektu geoankiety z zastosowaniem narzędzi aplikacji Survey123 for ArcGIS, przeprowadzenie badań angażujących lokalną społeczność oraz opracowanie cyfrowych modeli w ramach uzyskanych wyników. Projekt zespołu UO pt. „Społeczna  diagnoza stanu i jakości błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni miasta Opola z zastosowaniem aplikacji Survey123 for ArcGIS” uzyskał uznanie komisji konkursowej w obszarze realizowanej tematyki badawczej i zastosowanych w tym celu rozwiązań GIS.

Tematyka projektu, jakiej podjął się zespół UO, dotyczyła aktualnej problematyki przeciwdziałania niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku przyrodniczym obszarów miejskich w wyniku procesów urbanizacyjnych, poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Szczególnej analizie, w opinii lokalnej społeczności, poddano stan i jakość terenów zieleni oraz obiektów małej retencji wodnej na terenie Opola.

W ramach przeprowadzonych badań, opracowany został m.in. cyfrowy model prezentujący natężenie obszarów, wskazanych przez lokalną spółczesność, jako wymagające wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury oraz ich przestrzenny rozkład na tle wskaźnika NDVI, opracowanego na podstawie wielospektralnych zobrazowań satelitarnych Sentinel, w celu detekcji i oceny  stanu roślinności na terenie Opola.

Jak podkreśla prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego, badania przeprowadzone przez pracowników w ramach tego konkursu wpisują się w działalność naukową i badawczą Instytutu, który kształci studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna, zarówno na studiach inżynierskich jak i magisterskich, w zakresie implementacji technologii GIS w obszarze gospodarki i planowania przestrzennego. Warto podkreślić, że Instytut realizuje również bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów szkół średnich, w ramach której prowadzi warsztaty z zakresu GIS oraz jest jedynym w regionie organizatorem Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej.

Podsumowując, w konkursie udział wzięło 12 zespołów uczelnianych z kraju. Oprócz UO nagrodzony został zespół reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)  – pierwsze miejsce oraz zespół z Politechniki Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii) – wyróżnienie.

Wszystkie zwycięskie projekty zostaną wkrótce zaprezentowane w formie artykułów popularnonaukowych na stronie branżowego serwisu ArcanaGIS, poświęconego tematyce szeroko rozumianej informacji przestrzennej i GIS.