Zaznacz stronę

Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2020 i lektoraty na semestr zimowy 2020/2021

STUDIA STACJONARNE I stopnia
SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów
www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.
Terminy rejestracji:
1. Rejestracja na lektoraty
01.06. – 7.06.2020r. – I etap dla II i III roku (dla tych studentów, którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
08.06. – 17.06.2020r. – II etap dla I roku
01.07.2020r. – zatwierdzenie rejestracji

2. Rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 01.06. – 14.06.2020r.
UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować. Grupy z opisem:
– “Przepis lektoratu” NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu.

– “Dla studentów z certyfikatem” są dla studentów posiadających stosowny CERTYFIKAT B2 uprawniający tylko do przepisu egzaminu. W tym wypadku należy również zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.


Rejestracja nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym dla studentów studiów stacjonarnych na semestr zimowy 2020/2021

STUDIA MAGISTERSKIE INŻYNIERSKIE,
STUDIA MAGISTERSKIE PIĘCIOLETNIE

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów magisterskich inżynierskich oraz studiów magisterskich pięcioletnich (semestr 9) do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy.
Informacje na ten temat na podstronie:
Rejestracja elektroniczna dla studentów
www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.
Termin rejestracji:01.06. – 14.06.2020r.
01.07.2020r. – zatwierdzenie rejestracji

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

Grupy z opisem:
– “Przepis lektoratu” NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.