Zaznacz stronę

Rada studencka

rada studencka uo logo

Działalność Rady Studenckiej polega w szczególności na:

– bronieniu praw studentów,

– uczestniczeniu w decydowaniu lub współdecydowaniu o wszystkich sprawach dotyczących studentów według przepisów prawa,

– opiniowaniu projektów rozstrzygnięć organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów i regulaminem studiów

– wybieraniu ze swego grona przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,

– popieraniu naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych i innych inicjatyw studenckich.

 

Różnice między Radą Studencką a Radą Wydziału Ekonomicznego UO.

Rada Studencka Wydziału Ekonomicznego to: Zarząd + starostowie + inni członkowie (studenci). Rada jest organem Samorządu Studenckiego na poziomie wydziałów. Zajmuje się działaniem na rzecz studentów, reprezentacją interesów studentów oraz organizacją imprez i wydarzeń związanych z życiem Wydziału.

Rada Wydziału Ekonomicznego jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Tak więc m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju. Przewodniczącym Rady Wydziału jest dziekan.

 

Nasz adres:
Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46 a
45-058 Opole
sala nr 10a

nasz profil na facebook: https://www.facebook.com/RSWEUO/

strona internetowa: www.rswe.uni.opole.pl