Zaznacz stronę

Rada studencka

Adres:
Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46 a
45-058 Opole
sala nr 10a

Zarząd RSWE 2014/2015:
1. Kinga Karwacka – Przewodnicząca RSWE (II Logistyka)
2. Dawid Sondej – Zastępca Przewodniczącej RSWE (II Ekonomia )
3. Olha Zolota – Sekretarz RSWE (III Ekonomia)

strona internetowa: www.rswe.uni.opole.pl