Zaznacz stronę
Prof. dr hab. Sabina Kauf, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z decyzją prof. Krzysztofa Diksa – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 26 marca 2021 r., została wpisana na listę ekspertów II zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, która realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Dobór ekspertów, z którymi współpracuje PKA jest ważnym aspektem kształtowania kultury jakości. Eksperci PKA muszą posiadać uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w danej dyscyplinie nauki oraz cieszyć się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego.

Aktualna lista ekspertów PKA znajduje się pod adresem: https://www.pka.edu.pl/2021/01/04/nabor-ekspertow-pka/
Pani Profesor Sabinie Kauf składamy serdeczne gratulacje!