Zaznacz stronę

W dniu 28 października 2019 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu odbyło się trzecie posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych w ramach projektu  E-COOL, czyli projektu pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości”. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie partnerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE, w którym udział wzięła dr Dorota Potwora reprezentująca  Uniwersytet Opolski. Głównym założeniem projektu  jest poprawa skuteczności polityki regionalnej w promowaniu przedsiębiorczości i zakładaniu firm  wśród młodych ludzi.

Partnerem wiodącym projektu jest Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla – Hiszpania. Wymiana dobrych praktyk odbywa się w trakcie międzynarodowych spotkań i polega na przedstawieniu przez każdego z partnerów przykładu najlepszych rozwiązań. Następnie każda
z prezentowanych praktyk podlega ocenie. Najwyżej oceniane praktyki stanowią źródło inspiracji do ich zaimplementowania przez partnerów projektu .

W trakcie III spotkania grupy Partnerów Regionalnych omówiono dobrą praktykę pn. “Przedsiębiorczy talent” z fundacji publicznej Andalucía Emprende z Hiszpanii, która ma zostać zaadoptowana na obszarze województwa opolskiego.