Zaznacz stronę

W dniu 23 kwietnia 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzono po raz pierwszy w historii zdalne obrony prac dyplomowych.
Czworo studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie w obecności Dziekana Wydziału dra Bartosza Chorkowego, Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dra hab. Janusza Słodczyka oraz promotor dr inż. Magdaleny Śliwy musiało nie tylko udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez komisję, ale również przedstawić swoje projekty inżynierskie.
Mimo trudnych warunków, jakie panują w czasie pandemii COVID-19 i braku możliwości prowadzenia egzaminów w tradycyjnej formie, obrony prac dyplomowych zakończyły się sukcesem, a naszym nowym inżynierom gratulujemy!