Zaznacz stronę

Pod patronatem:

JM Rektora UO Prof. dra hab. Marka Masnyka
Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego
Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
Komitetu Nauk o Pracy I Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Opolski
Aula Błękitna Collegium Maius (pl. Kopernika 11A)
12 grudnia 2017 r.

Organizatorzy:

Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski
Sekcja Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Urząd Statystyczny w Opolu

Rada Programowa:

Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Prorektor ds. Nauki i Finansów Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Dorota Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Robert Rauziński, PIN Instytut Śląski w Opolu
Prof. UE dr hab. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. UE dr hab. Anna Skórska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski
Dr Maria Bucka, Uniwersytet Opolski
Mgr Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Mgr inż. Janina Kuźmicka, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu

Komitet Organizacyjny:

Dr Wojciech Goleński, Uniwersytet Opolski
Dr inż. Dominika Malchar-Michalska, Uniwersytet Opolski
Mgr Katarzyna Rybak, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Celem konferencji jest analiza i ocena przygotowania absolwentów szkół wyższych do wejścia na rynek pracy. Zagadnienie to może być analizowane m.in. poprzez pryzmat czynników demograficznych, strony popytowej i podażowej rynku pracy, specyficznych dla Śląska (szeroko rozumianego) uwarunkowań kulturowych, a także indywidualnych motywacji
i predyspozycji absolwentów.


Program Konferencji:

09:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji
10:15 – 11:15 – Sesja I. Absolwenci na rynku pracy

1. Prof. dr hab. Robert Rauziński (PIN Instytut Śląski w Opolu): „Uwarunkowania demograficzne szkolnictwa wyższego”
2. Mgr inż. Janina Kuźmicka (Urząd Statystyczny w Opolu): „Absolwenci szkół wyższych w świetle wyników badań statystycznych”
3. Mgr Jacek Suski (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu): „Zawody nadwyżkowe i deficytowe w województwie opolskim”
4. Dr Marta Rostropowicz-Miśko (Uniwersytet Opolski): „Absolwenci szkół wyższych a migracje”

11:15 – 12:00 – Dyskusja
12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa
12:15 – 13:30 – Sesja II. Prezentacja wstępnych wyników badań absolwentów w kontekście ich wejścia na rynek pracy

1. Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Marzena Lamparska, Dr hab. Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski)
2. Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Prof. UE dr hab. Anna Skórska, dr Jarosław Wąsowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
3. Dr hab. Marta Makuch (Uniwersytet Wrocławski)
4. Prof. UE dr hab. Adam Kubów, dr Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
5. Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska, dr Maria Bucka, dr Wojciech Goleński (Uniwersytet Opolski)

13:30 – 14:00 – Dyskusja
14:00 – 14:15 – Zakończenie Konferencji

 

Do pobrania: Program Konferencji

logo konferencji