Zaznacz stronę

W dniu 23 lutego 2021 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzono zdalne obrony prac dyplomowych. Na kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie zdalne obrony odbyły się już po raz drugi.
Dziewięć osób – Studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie w obecności Dziekana Wydziału dra Bartosza Chorkowego, Kierownika Katedry Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego dr hab. prof. UO Edyty Szafranek pełniącej również funkcję recenzenta oraz promotor dr inż. Barbary Wiatkowskiej i dr inż. Magdaleny Śliwy musiało nie tylko udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję, ale również przedstawić swoje projekty inżynierskie.
Mimo trudnych warunków, w jakich Studenci pracowali nad ukończeniem prac dyplomowych i ograniczeń panujących w czasie pandemii COVID-19 udało się przygotować i obronić prace na wysokim poziomie.

Obrony prac dyplomowych zakończyły się sukcesem, a naszym nowym inżynierom gratulujemy!