Zaznacz stronę

W dniach 26-28 maja 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja z cyklu Miasta XXI wieku. Tegoroczna edycja konferencji spotkała się z szerokim zainteresowaniem badaczy i praktyków planowania przestrzennego i zarządzania rozwojem miast z Polski i ze świata. Jej tematyka, koncentrowała się wokół zagadnień związanych z Inspiracjami i efektami planowania oraz zarządzania rozwojem miast i zgromadziła ponad 70 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele środowiska naukowego z krajowych ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
W tym roku wyniki swoich badań prezentowali również badacze z zagranicy reprezentujący takie ośrodki jak: Kardan University z Afganistanu, University of Tunis, Ivan Franko National University of Lviv, Grigol Robakidze University z Ukrainy, University of Mazandaran z Iranu.

Podczas obrad konferencyjnych przedstawionych zostało około 50-ciu prezentacji w zakresie różnorodnych tematów badawczych dotyczących rozwoju miast. W pierwszej części konferencji w ramach sesji plenarnej omówione zostały procesy kształtujące przestrzeń miejską, związki między ośrodkami miejskimi, oraz wizje, koncepcje projekty wielkich przekształceń, inwestycji i przedsięwzięć podejmowanych na obszarach zurbanizowanych.
W dalszej części konferencji obrady przebiegały w wyodrębnionych sesjach tematycznych, dotyczących:
– miasta jako ośrodki wzrostu i rozwoju w przestrzeni regionalnej
– kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych
– dobra publiczne i współzarządzanie w miastach
– rewitalizacja jako proces odnowy miast
– transport miejski
– nowe działalności i tereny w miastach
– miasta inteligentne i atrakcyjne
– miasta w rozwoju regionalnym.

Ponadto zaproponowano sesję anglojęzyczną, w której przedstawione zostały zagadnienia związane z wyzwaniami rozwoju miast. Równolegle, pod hasłem Przestrzenie publiczne dla każdego odbyły się odbyły się studenckie warsztaty urbanistyczne. Stanowiły one końcowy etap badań prowadzonych przez studentów Koła Naukowego Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Opolskiego, które dotyczyły nie tylko kształtowania przestrzeni publicznych ale również ich funkcjonowania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej konferencji za interesujące i owocne obrady oraz efektywne warsztaty urbanistyczne.