Zaznacz stronę

Komunikat Nr 1/2020
Dziekana Wydziału Ekonomicznego w sprawie realizacji treści przedmiotów semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 oraz komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej.

W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego ustala się, co następuje:

  • Na czas trwania zarządzenia zobowiązuję studentów do utrzymywania kontaktu drogą elektroniczną z prowadzącymi zajęcia w celu realizacji treści programowych przedmiotów.
  • Zalecam studentom Wydziału Ekonomicznego w komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej (Dziekanat, Sekretariaty), wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Opolskiego
dr Bartosz Chorkowy