Zaznacz stronę

Komunikat nr 1/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego informuję, że podjąłem decyzję, iż zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego w bieżącym roku akademickim będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja ta podyktowana jest faktem, że forma oraz specyfika zajęć realizowanych na Wydziale Ekonomicznym nie wymaga wprowadzenia w obecnym czasie tradycyjnych form kształcenia.

Dokładne wytyczne oraz harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych i magisterskich zostanie przedstawiony do końca maja br.Informuję również, że w dniu 19 maja 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020:
https://apps.uni.opole.pl/zarzadzenia/upload/2020-05-19-133227_zarz.pdf

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr Bartosz Chorkowy