Zaznacz stronę

„Smart City. GIS jako technologia wsparcia inteligentnych miast

W dniu 22 października 2019 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Pasja, profesja, powołanie” dr inż. Barbara Wiatkowska z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przeprowadziła na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego warsztaty informatyczne pt.Smart City. GIS jako technologia wsparcia inteligentnych miast
W warsztatach udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, kształcący się na kierunku technik geodeta. Uczestnicy warsztatów zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii GIS (Geographic Information System) w pozyskiwaniu informacji oraz wykonywania analiz niezbędnych w zarządzaniu inteligentnym miastem.
W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się ze źródłami pozyskiwania danych odniesionych przestrzennie. Uczniowie mieli okazję doświadczyć, że w ramach zadań zawodowych geodetów pozyskiwany jest znaczny zasób danych przestrzennych pochodzących z pomiarów terenowych, które z kolei są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach m. in. gospodarce przestrzennej, planowaniu i rozwoju miast. Uczestnicy warsztatów wykonali analizy do szacowania zniszczeń budynków i sieci komunikacyjnej w Opolu spowodowanych zjawiskiem ekstremalnym, jakim była powódź w 1997 roku. Prowadząca warsztaty dr inż. Barbara Wiatkowska zaprezentowała również możliwości wykorzystania technologii GIS w ratownictwie medycznym. Młodzież wykonała analizy do określenia liniowej odległości oraz obliczenia czasu lotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego baza zlokalizowana jest w Polskiej Nowej Wsi do placówek edukacyjnych miasta Opola.
Warsztaty edukacyjne prowadzone były z wykorzystaniem platformy ArcGIS firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute), światowego lidera w projektowaniu i wdrażaniu Systemów Informacji Geograficznej, jako narzędzia niezbędnego w wielu dziedzinach życia.
Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

 

„Możliwe że jesteś urodzonym urbanistą…”

Drugiego dnia Opolskiego Tygodnia Kariery, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO zorganizował warsztaty pt. „Interesuje cię wiele dziedzin? Nie wiesz którą wybrać? Możliwe, że jesteś urodzonym urbanistą!”. Spotkanie dedykowane było uczniom szkół średnich, którzy niebawem staną przed decyzjami dotyczącymi wyboru właściwej dla siebie ścieżki zawodowej.
Warsztaty poprowadził mgr inż. Michał Ciesielski, pracownik Instytutu, urbanista i projektant. W spotkaniu wzięła udział grupa uczniów szkół średnich, którzy mieli okazję poznać interdyscyplinarną specyfikę zawodu urbanisty. Warsztaty rozpoczęto krótkim wykładem na temat niezwykłego momentu w historii budowy miast, w jakim się znajdujemy.
Następnie uczniowie poznali specyfikę różnorodnych specjalności jakimi zajmują się urbaniści. Wzięli udział w serii krótkich zadań warsztatowych z zakresu ekonomicznego gospodarowania przestrzenią, planowania strategicznego, architektury krajobrazu, a nawet prawodawstwa planistycznego. Różnorodność zaproponowanych podczas warsztatów rozwiązań i sprawność w rozwiązywaniu zadań wyraźnie wskazują, że w grupie uczestników znalazło się kilku urodzonych urbanistów.
W ramach warsztatów przedstawiona została również oferta edukacyjna dotycząca kierunków Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i wypoczynek.

„Podstawy projektowania w AutoCAD”

W dniu 22 października 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym zorganizowano warsztaty pt. „Podstawy projektowania w AutoCAD” w ramach Opolskiego Tygodnia Kariery. Warsztaty prowadzone były przez dra Radosława Wróbla – pracownika Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. W warsztatach, prowadzonych w dwóch grupach, udział wzięły 32 osoby z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawami obsługi oprogramowania AutoCAD – rysowania obiektów poprzez wprowadzanie współrzędnych względnych i bezwzględnych, pracy z linią i polilinią podstawowych narzędzi modyfikacji obiektów, tworzeniem bloków oraz przygotowaniem wydruku. Uczestnicy przygotowywali prosty rysunek techniczny z tabliczką rysunkową oraz rzutem obiektu. Najlepiej wykonane zadanie zostało nagrodzone a wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCAD.

„Stwórz własną mapę”

W dniu 22 października 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym zorganizowano warsztaty pt. „Stwórz własną mapę” w ramach Opolskiego Tygodnia Kariery.  Warsztaty prowadzone były przez dra Radosława Wróbla – pracownika Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. W warsztatach udział wzięło 18 osób z VI LO w Opolu.
Uczestnicy pracując z programem QGIS mieli za zadanie stworzenie własnej mapy Opola pokazującej wybrane przez uczestnika atrakcje w mieście. Uczniowie dowiedzieli się m. in. jakie elementy powinna zawierać mapa, czym jest układ współrzędnych mapy oraz jak pracować z plikami shape. Osoby które wykonały najlepszą mapę otrzymały atrakcyjną nagrodę. Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu QGIS.