Zaznacz stronę

I. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 19.06 do 31.07.2020 r.
II. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 01.06 do 31.07.2020 r.
III. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020 r.

 

———-

———–

———–

 

 

Wybory przedstawicieli do Senatu UO z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi